Ambassade van België in Oeganda
Home Newsroom

Newsroom

News Items

10 sep

Buitenlandse Zaken staat momenteel in contact met 16 Belgen die wensen te worden geëvacueerd uit de regio die door orkaan Irma is getroffen. Daarover is er permanent overleg met Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

09 sep

Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders volgt de evolutie van de orkaan Irma in de Caraïben nauwgezet op. Onze ambassades en consulaten geven raad en instructies aan de Belgen. Landgenoten die in de regio op reis zijn, kunnen op elk moment via het noodnummer contact opnemen met onze diplomatieke posten. Het blijft aangewezen om de instructies van de lokale overheden strikt op te volgen. 

09 sep

Vicepremier en minister van buitenlandse zaken Didier Reynders betuigt zijn medeleven aan de families en vrienden van de slachtoffers van de aardbeving in Mexico. 

08 sep

Het Internationale Rode Kruis (ICRC) lanceert vandaag met de steun van België formeel de allereerste Humanitaire Impact Bond. België is samen met het ICRC de grondlegger van het nieuwe financieringsmechanisme dat wordt ingezet om drie fysieke rehabilitatiecentra te bouwen in gebieden geteisterd door conflict. “Met de Humanitaire Impact Bond krijgen duizenden hulpbehoevenden, die eerder geen hulp kregen, toegang tot revalidatie en kunnen ze een menswaardig leven opbouwen,” zegt vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo.

06 sep

Vicepremier en Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders dient de Belgische adviesvraag over de verenigbaarheid van het Investment Court System (ICS) met de Europese verdragen in bij het Europees Hof van Justitie. ICS is het hervormde geschillenbeslechtingsysteem tussen Staten en investeerders dat werd opgenomen in het economische en handelsakkoord tussen de EU en Canada (CETA). Op basis van een voorstel van Minister Reynders werd vanmorgen in het Overlegcomité een akkoord bereikt tussen de federale regering en de gefedereerde entiteiten.

05 sep

Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders heeft de verkiezingen in Kenia van nabij gevolgd. Zo heeft hij kennis genomen van de ongeldigverklaring van het resultaat van de presidentsverkiezingen door het Hooggerechtshof, vanwege onregelmatigheden bij het kiesproces. Deze beslissing getuigt van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en ze is bemoedigend voor de toestand van de democratie in Kenia.

03 sep

Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders veroordeelt de zesde kerntest van Noord-Korea. Die test is een overtreding van de resoluties van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Noord-Korea brengt niet alleen de regionale, maar ook de internationale veiligheid in gevaar door zijn provocatieve acties.

01 sep

Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders heeft vandaag in het Egmontpaleis in Brussel zijn Qatarese ambtsgenoot Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani ontvangen. De twee ministers spraken over de bilaterale relaties, de strijd tegen terrorisme en de financiering ervan, de situatie in de Golfregio en de mensenrechten in Qatar.

31 aug

Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, Didier Reynders, Vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo en minister van Defensie Steven Vandeput verheugen zich over de goedkeuring van de Strategienota Comprehensive Approach door de ministerraad. De nieuwe strategienota schetst de concrete aanpak en werkmethode voor een samenhangend Belgisch buitenlands beleid.

30 aug

Vanaf vandaag neemt Matthieu Branders de functie op van adjunct-woordvoerder op de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Hij volgt Michael Mareel en José de Pierpont op, die op post vertrekken naar Berlijn (Duitsland) en Wenen (Oostenrijk).