Ambassade van België in Oeganda
Home Privacybeleid

Privacybeleid

Verzamelde gegevens

De naam en het e-mailadres dat u invult om ingeschreven te worden op de mailinglist, worden verwerkt door de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Handel (hierna FOD BZ, OS en BH), met als zetel Karmelietenstraat 15, 1000 Brussel. De FOD BZ, OS en BH eerbiedigt de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens.

Persoonlijke identificeerbare gegevens (zoals naam, adres, GSM-nummer, geslacht, geboortedatum en geboorteplaats, telefoon- en faxnummers, identiteitskaartnummer en bestaand e-mailadres) worden ons bezorgd door uzelf. Cookies worden niet gebruikt om persoonlijk identificeerbare gegevens te verzamelen, behalve uw voorkeurtaal bij het bezoeken van de website.

Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer om de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen, en om deze site te individualiseren volgens uw persoonlijke voorkeuren, bijvoorbeeld uw taalvoorkeur. Cookies kunnen niet gelezen worden door een andere website dan diegene die ze heeft aangemaakt. De configuratie van de meeste browsers laat u toe om cookies te aanvaarden of te verwerpen, alsook aan te duiden telkens er gebruik gemaakt wordt van een cookie. Het verwerpen van het gebruik van cookies kan de optimale navigatie op de site in het gedrang brengen. Gelieve de helpfunctie van uw browser te raadplegen voor bijkomende informatie.

 

Gebruik van uw persoonsgegevens

Uw persoonlijke gegevens worden niet gebruikt en worden niet doorgegeven aan derden.