Ambassade van België in Oeganda

België in Oeganda

Welkom op onze website!

 
Ambassade

Voor uw eigen gezondheid en die van anderen, zal de Ambassade uitsluitend op afspraak werken.

U kunt ons bereiken via Kampala.Visa@diplobel.fed.be (voor visa/legalisatie/consulaire vragen) of via kampala@diplobel.fed.be met de reden van uw verzoek

COVID-19 reisadviezen

1. Om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te beperken, worden alle internationale reizen van en naar België afgeraden. Volg steeds de maatregelen die van toepassing zijn in het land van bestemming en de maatregelen bij je terugkeer naar België. Meer informatie vindt u hier: https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/

2. Personen met de nationaliteit van of de hoofdverblijfplaats in een land van de EU / Schengenzone kunnen van / naar België reizen, al wordt dit afgeraden.

3. Indien u GEEN onderdaan bent van de EU/Schengen-zone, noch er uw verblijfplaats hebt, maar wel volledig gevaccineerd bent en naar België moet reizen, kunt u een visum aanvragen. Het vaccinatiebewijs (in het Nederlands, Frans, Duits of Engels) moet echter aan de onderstaande criteria voldoen. Om u het Oegandese vaccinatiebewijs te bezorgen, raadpleeg: https://epivac.health.go.ug/certificates

  1. Vermeld de gegevens waaruit valt te herleiden wie de persoon is die is gevaccineerd (naam, geboortedatum en/of ID-nummer/paspoortnummer);
  2. Vermeld de gegevens waaruit blijkt dat sinds ten minste twee weken alle doses voorzien in de bijsluiter werden toegediend van het vaccin;
  3. Vermeld de merknaam en de naam van de fabrikant van het toegediende vaccin;
  4. Vermeld de datum van toediening van elke dosis van het vaccin die werd toegediend;
  5. Vermeld de naam van het land waar het vaccin is toegediend.

Visuminformatie is hier beschikbaar: https://uganda.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa

4. Indien u GEEN onderdaan bent van de EU/Schengen-zone, noch er uw verblijfplaats hebt en niet in het bezit bent van een erkend vaccinatiebewijs (zie punt 3 hierboven), dan hebt u steeds een essentieel reisvisum nodig om naar België te reizen. Meer informatie vindt u hier: https://dofi.ibz.be/en/themes/covid-19/international-travels

5. Elke reiziger naar België moet een Public Health Passenger Locator Form invullen: https://travel.info-coronavirus.be/nl/public-health-passenger-locator-form

6. Neem altijd contact op met uw luchtvaartmaatschappij om te controleren of u vóór vertrek een PCR-test moet uitvoeren (afhankelijk van uw woonplaats, land van herkomst / doorreis / bestemming).

Voor alle andere vragen contacteer de FOD Volksgezondheid via telefoon 080014689 of mail naar info.coronavirus@health.fgov.be

 

Bent u momenteel als Belg gestrand in het buitenland? We doen er alles aan om samen met u naar een oplossing te zoeken. Bekijk hier wat u zelf kunt doen: https://diplomatiebe.tappable.dev/coronavirus-nl.

Voor verdere vragen kunt u ons contacteren via e-mail op kampala@diplobel.fed.be of telefonisch op +256 414 349 559 (tijdens de openingsuren) of +256 772 70 44 00 (buiten de openingsuren). 

Hou ook onze Facebookpagina in de gaten en volg de reisadviezen voor Oeganda en Zuid-Soedan.

Wie zich op dit ogenblik in Oeganda bevindt, dient de instructies van de lokale autoriteiten nauwgezet op te volgen. Meer informatie over de meest relevante zaken in deze crisis, alsook de lokale contactgegevens in geval van nood, zijn op de volgende website beschikbaar: https://www.health.go.ug/covid/

Voor België: https://www.info-coronavirus.be/nl/ of per telefoon 0800/14 68 9 (enkel in België)

Raadpleeg eveneens de informatie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen

Als u toch wat langer dan verhoopt in het buitenland moet blijven, weet ook dat er in vele landen Belgische expats zijn die nuttige tips of tijdelijke oplossingen op de groep #BelgenVoorElkaar delen.

 

U bent een Belg die onlangs naar Oeganda is verhuisd en u wilt zich inschrijven op de Ambassade in Kampala? U reist als toerist door Oeganda en u bent uw paspoort verloren? U dient een visum aan te vragen om naar België te reizen? Dan bent u hier op het goede adres.

Deze website zal u ook op de hoogte houden van consulaire aangelegenheden die specifiek voor Belgen in Oeganda gelden, de actualiteit van het buitenlandse beleid van België en andere nuttige info of evenementen.

 

Nieuws

13 okt

Op maandag 11 en dinsdag 12 oktober nam België, samen met negen andere lidstaten en de Europese Commissie, deel aan een zitting van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HJEU) om het Europees Parlement en de Raad van de EU te steunen bij hun verdediging van het conditionaliteitsmechanisme voor de Rechtsstaat. Dit mechanisme wordt door Polen en Hongarije aangevochten voor het HJEU.

10 okt

Ter gelegenheid van de 19de Europese en Werelddag tegen de doodstraf, herhaalt vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès dat België zich blijft inzetten voor de universele afschaffing van de doodstraf.

08 okt

Vandaag, vrijdag 8 oktober, gaf vice-eersteminister en minister voor Europese Zaken Sophie Wilmès in aanwezigheid van Europees Commissaris Didier Reynders het startschot voor het Belgische deel van de Conferentie over de Toekomst van Europa (COFEU) – een reeks Belgische evenementen die het hele najaar zullen plaatsvinden.

05 okt

Net zoals in 2019 en in 2020, kent België ook dit jaar opnieuw 2 miljoen euro toe aan de VN Ontmijningsdienst (UNMAS) voor zijn activiteiten in Irak en Syrië. Deze middelen werden de voorbije jaren gebruikt voor onder meer mijnopruiming, risico-educatie en slachtofferhulp en dragen zo bij aan het verlichten van de noden van de burgerbevolking. In Irak werd bijvoorbeeld mede dankzij onze bijdrage ingezet op gemengde ontmijningsteams, met vrouwen en mannen.

04 okt

Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel Sophie Wilmès is tevreden dat België 1.607.508 euro toekent aan het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) voor de preventie van nucleaire proliferatie en de versterking van de civiele nucleaire samenwerking.