Ambassade van België in Oeganda
Home Consulaire diensten Identiteitskaart

Identiteitskaart

Informatie over GDPR

Privacyverklaring: verwerking van persoonsgegevens in het kader van een paspoortaanvraag 

Formulier recht van inzage van mijn persoonsgegevens 

BELANGRIJK:

Alle door de EU-lidstaten afgegeven identiteitskaarten moeten volgens de Europese reglementering uiterlijk vanaf midden 2021 de vingerafdrukken van 2 (wijs)vingers bevatten.

Vanaf maandag 21 juni 2021 zal u voor een elektronische identiteitskaart (e-ID) en/of ook uw kind voor de Kids-ID (als uw kind 6 jaar of ouder is) in persoon en op afspraak naar het uw beroepsconsulaat moeten komen.

De identiteitskaart voor volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar (eID)

Elke Belg ouder dan 12 jaar die zijn hoofdverblijfplaats in het buitenland heeft en ingeschreven is in het bevolkingsregister van een Belgische ambassade of beroepsconsulaat, kan een Belgische identiteitskaart aanvragen.

De eID blijft geldig:

  • in geval van verhuis (naar een andere beroepspost, van of naar België)
  • indien ze werd verkregen bij een Belgische gemeente en de houder zijn vertrek naar het buitenland heeft gemeld aan de gemeentelijke administratie

De eID verliest haar geldigheid:

  • als ze wordt gemeld als verloren of gestolen
  • indien de foto niet meer op de houder gelijkt
  • indien ze werd verkregen bij een Belgische gemeente na augustus 2008 en de houder zijn vertrek naar het buitenland niet heeft gemeld aan de gemeentelijke administratie

Informatie en aanvraagformulieren

eID (volwassenen en +12 jaar)

Kids-ID (kinderen -12 jaar)

Zodra het formulier, met foto en betaling aan de ambassade is bezorgd, wordt de aanvraag verder afgehandeld. 

Let op: de foto’s moeten voldoen aan de eisen vermeld op de website van de FOD Binnenlandse Zaken.