Ambassade van België in Oeganda

Paspoort

 
Beste Landgenoten,

Op 15 juni 2014 trad de nieuwe Consulaire Wetgeving in.

We delen u de twee meest in het oog springende wijzigingen voor de burger in verband met paspoorten mee:

  • Een Belg ingeschreven in een Belgische gemeente zal vanaf 15 juni 2014 geen gewoon paspoort meer kunnen krijgen bij een consulaire of diplomatieke beroepspost. Hij kan er wel nog een voorlopig paspoort krijgen met beperkte geldigheid.
  • Er werd beslist om de geldigheid van het gewone paspoort voor meerderjarigen vanaf 15 juni 2014 te verlengen van 5 jaar naar 7 jaar.

De nieuwe Consulaire Wetgeving is te raadplegen in het Belgisch Staatsblad van 21.01.2014 –Ed.2 (4987) de uitvoeringsbesluiten van het Consulair Wetboek zijn te raadplegen in het Belgisch Staatsblad van 4 juni 2014 (42638).

Het Belgisch Staatsblad online: www.ejustice.just.fgov.be/cgi/welcome.pl

We blijven ter uwer beschikking voor meer informatie.

 
 
Nieuwe procedure

Bij het indienen van uw aanvraag moet u 4 soorten gegevens ter beschikking stellen die in uw paspoort worden opgeslagen:

  1. gegevens betreffende uw identiteit en nationaliteit
  2. de afdruk van 2 vingers, bij voorkeur de wijsvingers (vanaf 12 jaar)
  3. een foto die ter plaatse wordt genomen (vanaf 6 jaar)
  4. uw handtekening

Het afnemen van de biometrische gegevens duurt niet lang. De foto en de vingerafdrukken nemen maar enkele minuten in beslag. 

 
Foto ter plaatse

U hoeft geen identiteitsfoto meer mee te brengen om uw aanvraag in te dienen. Onze ambassades en consulaten worden geleidelijk aan uitgerust met de nodige apparatuur, zonder dat dit meerkosten voor u meebrengt.

De foto wordt ter plaatse in de ambassade of het consulaat genomen om te voldoen aan de internationale kwaliteitscriteria die strenger zijn dan vroeger. Om u een voorbeeld te geven: slechts 39% van de foto’s die worden voorgelegd voor de aanmaak van paspoorten voldoen aan deze normen. 

 
Kinderen

Kinderen jonger dan 6 jaar moeten niet persoonlijk een paspoortaanvraag indienen.  
Vanaf 6 jaar is hun aanwezigheid wel vereist om een foto te laten nemen en het paspoort te ondertekenen.