Ambassade van België in Oeganda

Paspoort

 
Beste Landgenoten,

Op 15 juni 2014 trad de nieuwe Consulaire Wetgeving in.

We delen u de twee meest in het oog springende wijzigingen voor de burger in verband met paspoorten mee:

  • Een Belg ingeschreven in een Belgische gemeente zal vanaf 15 juni 2014 geen gewoon paspoort meer kunnen krijgen bij een consulaire of diplomatieke beroepspost. Hij kan er wel nog een voorlopig paspoort krijgen met beperkte geldigheid.
  • Er werd beslist om de geldigheid van het gewone paspoort voor meerderjarigen vanaf 15 juni 2014 te verlengen van 5 jaar naar 7 jaar.

De nieuwe Consulaire Wetgeving is te raadplegen in het Belgisch Staatsblad van 21.01.2014 –Ed.2 (4987) de uitvoeringsbesluiten van het Consulair Wetboek zijn te raadplegen in het Belgisch Staatsblad van 4 juni 2014 (42638).

Het Belgisch Staatsblad online: www.ejustice.just.fgov.be/cgi/welcome.pl

We blijven ter uwer beschikking voor meer informatie.

 
Informatie over GDPR

Privacyverklaring: verwerking van persoonsgegevens in het kader van een paspoortaanvraag

Formulier recht van inzage van mijn persoonsgegevens

Belgisch paspoort

Een paspoort is een officieel en wereldwijd erkend reisdocument in de vorm van een klein boekje waarmee u naar alle landen van de wereld kunt reizen, al dan niet met een visum.

Elke Belg kan van zijn geboorte een eigen paspoort krijgen.

Een Belgisch paspoort heeft een geldigheidsduur van 7 jaar (5 jaar voor minderjarigen)

Het paspoort blijft ook na een verhuis naar een andere Belgische gemeente of naar buitenland geldig.

Een paspoort aanvragen

Bij de aanvraag van een nieuw paspoort registreert de dienst Paspoorten uw foto, handtekening en vingerafdrukken.

Het Belgisch paspoort is voor iedereen hetzelfde maar er zijn lichte verschillen in de aanvraagprocedure afhankelijk of u in België of in het buitenland verblijft:

ik ben Belg en ben ingeschreven bij een Belgische gemeente

ik ben Belg en ben ingeschreven bij een Belgische ambassade of een Belgisch consulaat in het buitenland

Belgen die niet bij een Belgische gemeente en ook niet bij een Belgische ambassade of een Belgisch consulaat in het buitenland zijn ingeschreven, kunnen geen gewoon paspoort aanvragen, enkel een voorlopig paspoort.

Op deze website vindt u de formulieren voor een paspoortaanvraag alsook de andere aanvraagmogelijkheden.