Ambassade van België in Oeganda
Home Legalisatie van documenten

Legalisatie van documenten

Legalisatie van officiële Oegandese en Zuid-Soedanese documenten

Enkel Oegandese en Zuid-Sudanese documenten die eerst gecertifieerd zijn door het Ministerie van Buitenlandse zaken van Oeganda en/of Zuid-Soedan kunnen gecertifieerd of gelegaliseerd worden door de Belgische ambassade. Indien er een eensluidend verklaarde kopie nodig is, dient U zich eerst te wenden tot de administratie, organisme, bedrijf, school die het originele document heeft afgegeven om een voor eensluidend verklaarde kopie te bekomen.

U dient hiervoor een afspraak te maken via https://appointment.diplomatie.be

Betalingswijze

 

eLegalisatie

Vanaf 2 november 2020 lanceerde de Belgische Ambassade in Kampala het eLegalisation-programma.

Concreet: Documenten bestemd voor België worden elektronisch gelegaliseerd, er komen geen stickers meer op papieren documenten.

De link naar het gelegaliseerde document wordt rechtstreeks naar de aanvrager gemaild en de aanvrager ontvangt ook een ontvangstbewijs om te bewaren. In de e-mail en op de het bewijs zal een dossiernummer en een uitgiftedatum (bekend als de "sluitingsdatum") worden vermeld.

De elektronische legalisatie kan worden ingezien en gedownload via de site https://legalweb.diplomatie.be met vermelding van het dossiernummer EN de datum van afgifte (sluitingsdatum op de het bewijs).

Het originele document en een kopie van het ontvangstbewijs dienen te worden gestuurd naar de instantie waarvoor de legalisatie wordt aangevraagd.

 

Een document dat in het ene land officieel en legaal is, is dat niet automatisch in het andere. Veel documenten moet u daarom eerst laten legaliseren, om ze over de grens te kunnen gebruiken.

De legalisatie slaat op de controle van de oorsprong van een document. Legalisatie is een officiële bevestiging dat de handtekening van de ambtenaar die een document ondertekende, of het zegel of de stempel op het document, echt is.

Niet enkel de handtekening van degene die het stuk afgaf wordt gelegaliseerd maar bij uitbreiding wordt ook de handtekening van een legaliserend ambtenaar gelegaliseerd. Elke handtekening, elk zegel of elke stempel wordt gelegaliseerd door diegene die daarvoor bevoegd is en die de handtekening, het zegel of de stempel kent. Dit verklaart waarom vaak verscheidene legalisaties - in een welbepaalde volgorde - nodig zijn.  

Gedetailleerdere informatie...