Ambassade van België in Oeganda
Home Naar België komen Visum voor België

Visum voor België

 

Verplicht formulier voor reizen naar België 

Vanaf 1 augustus moeten alle personen die vanuit het buitenland naar België terugkeren of naar België reizen en hier langer dan 48 uur verblijven een identificatieformulier (Passenger Locator Form) invullen. U kan dit formulier hier invullen.

Openbare raadpleging

De Europese Commissie heeft besloten een openbare raadpleging te starten over het vooruitzicht van de digitalisering van de visumprocedure (E-visa) en over de oprichting van een EU-portaalsite voor online visumaanvragen, gericht op volgende doelgroepen: de reisindustrie, Europese agentschappen die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben met het visumbeleid van de EU, visumaanvragers en het grote publiek. Lees verder...

 

Informatie over GDPR

Algemene verordening gegevensbescherming. Informatie die aan visumaanvragers moet worden verstrekt betreffende de verwerking in het Visum Informatie Systeem (VIS) van de bij de visumaanvraag kort verblijf meegedeelde persoonsgegevens

Privacy statement. Verwerking van persoonsgegevens in het kader van een visumaanvraag

 
  1. Waar, wanneer en hoe kunt u uw visumaanvraag indienen?
  2. Hoeveel bedraagt de handling fee (kost voor de behandeling van uw visumaanvraag)?
  3. Welke documenten moet u voorleggen?
  4. Hoe volgt u de stand van uw dossier op?
  5. Schengenvertegenwoordiging voor visa
  6. Medisch attest - Erkende arts
  7. Contact

 

1. Waar, wanneer en hoe kunt u uw visumaanvraag indienen?

De Ambassade van België in Kampala werkt met een uitbesteding van de ontvangsten van visumaanvragen bij TLScontact.

TLS bevindt zich op de begane grond Block A Victoria Courts, Old Kira Road, Bukoto, Kampala.

Teneinde een visumaanvraag in te dienen raadpleeg: https://visas-be.tlscontact.com/visa/ug/ugKLA2be/home

U kunt contact opnemen met TLS via: contact.ug.kla@tlscontact.com of +256 0202409940

 
Voor een gemakkelijke en vlugge afhandeling van uw dossier worden de visumaanvragen ingediend bij het 'Belgian Visa Application Centre' (TLS Kampala). 

HET  VISA-ON-WEB-SYSTEEM 

Om zeker van te zijn dat je je visumaanvraag kan indienen tijdens je bezoek aan de 'Belgian Visa Application Centre' (TLS) in Kampala, willen wij je vragen om je visumaanvraagformulier online in te vullen.

Hoe kan je dit doen ?

Ga naar de volgende website: https://visaonweb.diplomatie.be

Maak een gebruikersaccount aan door alle velden te vervolledigen (voornaam, naam, e-mail), kies een taal, klik op het vakje ‘ik ben geen robot’ en volg de instructies;

Kies een paswoord (en bevestig het) om toegang te krijgen tot deze beveiligde website;

Zodra u een gebruikersaccount hebt aangemaakt en het paswoord bevestigd hebt, log in om deze beveiligde website te doorlopen (welke begint met een scherm en een welkomwoord)

Ga naar de linkerkolom ( in de zwarte rand) en klik op het derde icoon;

Door te klikken op het derde icoon heeft u de keuze tussen ‘aanvraag’, ‘nieuwe aanvraag’ en ‘aanvraaglijst’, klik op ‘nieuwe aanvraag’;

Door te klikken op ‘nieuwe aanvraag’ zal het online visumaanvraagformulier (dat overeenstemt met de papieren versie) verschijnen;

Vul het online formulier in. Let er op dat u alle velden invult (ook die met een sterretje). U kan op het vraagteken klikken om extra informatie te krijgen over het in te vullen veld;

Wanneer u het formulier volledig hebt ingevuld, klik op ‘aanvraag indienen’;

Wanneer het formulier niet volledig ingevuld werd, dan zal bovenaan het formulier een uitleg verschijnen over de vakken die niet of onvolledig werden ingevuld zodat u ze kan vervolledigen of verbeteren. Van zodra u de verbeteringen heeft aangebracht kan u de aanvraag opnieuw indienen;

Druk het aanvraagformulier af van zodra de aanvraag werd ingediend;

Op het aanvraagformulier zal bovenaan een dossiernummer verschijnen (“Vow …111”). Het is belangrijk dat u dit nummer vermeldt wanneer u een afspraak maakt om langs te komen bij de 'Belgian Visa Application Centre' (TLS).

Opgelet nadat u uw aanvraag online hebt ingediend is het nog steeds noodzakelijk dat u persoonlijk langskomt bij de 'Belgian Visa Application Centre' (TLS) om uw visumaanvraag te vervolledigen. U dient hiervoor een afspraak te maken via https://visas-be.tlscontact.com/procedure/ug/ugKLA2be

 2. Hoeveel bedraagt de handling fee (kost voor de behandeling van uw visumaanvraag)?

Voor meer informatie hierover, verwijzen wij u graag door naar  http://www.vfsglobal.com/belgium/uganda/visa-fees-at-glance.html

Voor de verwerking van bepaalde visa D aanvragen wordt er een supplementaire bijdrage gevraagd. In dit geval zal u het bewijs van betaling van deze supplementaire bijdrage moeten toevoegen aan uw visumaanvraag. Als u op het moment van het indienen van de visumaanvraag het bewijs van betaling niet kan voorleggen dan zal uw aanvraag als onontvankelijk worden beschouwd.

Houd er rekening mee dat de handling fee betaald dient te worden op het moment van de visumaanvraag. Als de aanvrager vrijgesteld is van het betalen van de handling fee houdt dit niet in dat hij of zij automatisch vrijgesteld is van het betalen van de supplementaire bijdrage. Voor meer informatie hierover, verwijzen wij u graag door naar de website van de Dienst Vreemdelingenzaken.

 3. Welke documenten moet u voorleggen?

Voor meer informatie hierover, verwijzen wij u graag door naar https://visas-be.tlscontact.com/procedure/ug/ugKLA2be

Biometrie - Visa Information System

Alle Schengenvisumaanvragers zullen zich persoonlijk moeten aanbieden, behalve kinderen jonger dan 12 jaar, om hun 10 vingerafdrukken en hun foto te laten nemen. Deze gegevens worden 5 jaar bijgehouden in het VIS. De procedure van het afnemen van de vingerafdrukken duurt slechts enkele minuten en identificeert u met zekerheid als de enige houder van het visum. Ze beschermt u tegen vervalsing of misbruik van uw identiteit (bijvoorbeeld als uw paspoort wordt gestolen) en ze stelt u in staat sneller de grenzen te overschrijden. Voor meer uitgebreide informatie verwijzen wij u graag door naar de website van de Europese Unie.

Info medische reisverzekering

Legalisatie van documenten

 4. Opvolgen van de stand van uw visumaanvraag  

De Belgische Ambassades en Consulaten-generaal moeten in bepaalde gevallen de visumaanvragen voor beslissing voorleggen aan de Dienst Vreemdelingenzaken van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, de enige bevoegde instantie voor wat betreft de binnenkomst, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen van het Belgisch grondgebied.

Wanneer het dossier voorgelegd wordt aan de Dienst Vreemdelingenzaken, deelt de Ambassade of het Consulaat-generaal u het referentienummer van uw dossier mee. Vanaf dit ogenblik is de Dienst Vreemdelingenzaken het enige aanspreekpunt voor de opvolging van de stand van zaken van uw visumaanvraag.

Dit nummer laat u toe contact op te nemen met de Dienst Vreemdelingenzaken om de stand van zaken van uw dossier na te gaan (Antwerpsesteenweg 59B, 1000 Brussel, T: +32.2.793.80.00, infodesk@ibz.fgov.be. U kunt bovendien op basis van dit nummer de stand van zaken van uw visumaanvraag controleren op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken.

De Belgische Ambassade of Consulaat-generaal zal u in elk geval persoonlijk informeren over de beslissing die genomen werd over uw visumaanvraag.

5. Schengenvertegenwoordiging

België vertegenwoordigt Luxemburg voor de behandeling van visumaanvragen in Kampala kort verblijf (max. 90 dagen) en lang verblijf (méér dan 90 dagen).

Uitzonderingen: 
Wij aanvaarden visumaanvragen van residenten en burgers van Zuid-Soedan op voorwaarde dat de hoofdbestemming van hun reis België of Luxemburg is. 

6. Medisch attest - Erkende arts

Een medisch attest kan bekomen worden bij de door de ambassade erkende dokter, bij onderstaande kliniek.

The Clinic at the Mall

Hours
9.00AM to 6.30 PM –Monday-Friday
9.00AM to 2.30 PM –Saturday

Nandawula Kanyerezi Mutema M.D
Executive Director & Physician

Email (voor afspraak): bcp.clinicatthemall@gmail.com

Cell: +256 775 386 205
Office: +256 392 17728

Verzekeringsmaatschappijen

7. Contact

Indien u nog vragen zou hebben, kunt u ons contacteren via e-mail kampala.visa@diplobel.fed.be of telefonisch +256 41 434 95 59 (tijdens de kantooruren met uitzondering van 10.00 tot 12.00 u lokale tijd).

Gelieve ons uw dossiernummer mee te delen als u ons contacteert.