Ambassade van België in Oeganda
Home Ontwikkelingssamenwerking

Ontwikkelingssamenwerking

België spant zich in voor een wereld zonder armoede, in vrede en veiligheid, en streeft naar ontplooiingskansen voor elk individu. Zo sluiten we ons aan bij de inspanningen van de internationale gemeenschap om te komen tot een duurzame ontwikkeling en een rechtvaardige wereld. Lees meer over de Belgische Ontwikkelingssamenwerking op www.dg-d.be.

 
Activiteiten

Oeganda is een van de 18 partnerlanden van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. In april 2012 ondertekenden Uganda en België een nieuw samenwerkingsprogramma voor de periode 2012-2016. Lees meer...

 
Begrotingshulp

De ministerraad beslist de financiële middelen vast te leggen voor een programma begrotingshulp aan de sector gezondheidszorg in Oeganda en voor de maatregelen op het vlak van expertise, opvolging en beheer. De ministerraad wil zo de inspanningen van de ontwikkelingssamenwerking met Oeganda verderzetten. Lees meer...

 
Beurzen

Deze informatie is enkel beschikbaar in het Engels.