Ontwikkelingssamenwerking

 1. Laatst bijgewerkt op

België spant zich in voor een wereld zonder armoede, in vrede en veiligheid, en streeft naar ontplooiingskansen voor elk individu. Zo sluiten we ons aan bij de inspanningen van de internationale gemeenschap om te komen tot een duurzame ontwikkeling en een rechtvaardige wereld. Lees meer over de Belgische Ontwikkelingssamenwerking op www.dg-d.be

 
Oeganda en België, partnerlanden


In de jaren 1990 kwam er in Oeganda een eind aan decennia van politieke problemen. Sindsdien heeft het land grote inspanningen geleverd om de politieke stabiliteit en de vrede te bewaren, en zo te zorgen voor een jaarlijkse economische groei van ongeveer 7%.

De samenwerking tussen België en Oeganda gaat terug tot 1995, wanneer er een Memorandum of Understanding ondertekend werd. Het eerste Indicatief Samenwerkingsprogramma (ISP) liep van 2005 tot 2008, en was voornamelijk gericht op gezondheidszorg en de versterking van het decentralisatieproces. In de volgende samenwerkingsprogramma’s, voor de 2009-2012 en 2013-2016 termijnen, stonden twee sectoren centraal: onderwijs en gezondheidszorg. Deze samenwerkingsprogramma’s droegen bij tot het Poverty Eradication Plan (2004-2009), het National Development Plan (2010-2015) en de verwezenlijking van de Millenniumdoelstellingen van Oeganda.

De samenwerking tussen België en Oeganda, als de 6e grootste begunstigde van Belgische ontwikkelingshulp ter wereld, berust op 6 pijlers via dewelke de verschillende programma’s geïmplementeerd worden.

 
De zes pijlers van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking in Oeganda


1. Het bilaterale samenwerkingsprogramma


De projecten en programma’s van de Belgische bilaterale samenwerking worden gerealiseerd door Enabel, het Belgisch Ontwikkelingsagentschap. Het programma is hoofdzakelijk gericht op het technisch en beroepssecundair onderwijs en op de primaire gezondheidszorg. Het totale budget van het huidige programma bedraagt 69 miljoen euro, en wordt verstrekt via volgende projecten:

Gezondheidssector

 • Establishing a Financial Mechanism for Strategic Purchasing of Health services in Uganda (SPHU)
 • Institutional Support for the Private-non-for Profit (PNFP) Health Sub-sector to Promote Universal Health Coverage in Uganda

Onderwijssector

 • Improving the Training of Secondary Teachers in National Teacher’s College Mubende, Kabale, Kaliro and Muni (TTE)
 • Support to the Implementation of the Skilling Uganda Strategy (SSU)

Multisectoraal

 • Support to the Beneficiary Institutes to the Skills Development of their Human Resources in Uganda (SDHR)
 • Belgo-Ugandan Study and Consultancy Fund

Voor meer informatie over de projecten en programma’s van de Belgische bilaterale samenwerking in Oeganda, bezoek:

 
2. Het multilaterale samenwerkingsprogramma


Via de financiering van agentschappen van de Verenigde Naties en andere instituties verleent België steun aan een groot aantal sectoren. Momenteel ondersteunt België 15 multilaterale organisaties wereldwijd, allen werkzaam in Oeganda. Het grootste deel van de officiële ontwikkelingshulp van België ter wereld (20%) gaat naar de Europese Unie (EU).

 
3. Het niet-gouvernementele samenwerkingsprogramma


België ondersteunt de volgende 11 Belgische niet-gouvernementele actoren (NGA's) die actief zijn in Oeganda, met een totaal budget van 23 miljoen euro (2017-2021).

 • Africalia - Met de Bayimba Foundation als lokale partner werkt Africalia rond het hoger tillen van de kunsten en cultuur in Oeganda door culturele uitwisselingen en creativiteit.
 • Avocats sans Frontières - Verschaft juridische bijstand en moedigt hervormingen van de wetgeving aan voor een groter respect van de mensenrechten.
 • Broederlijk Delen - Zet zich samen met lokale partnerorganisaties in voor duurzame landbouw en een sterke lokale economie.
 • BOS+ - Focust op participatief bosbeheer en agroforestry voor het behoud van ecosystemen in West-Oeganda.
 • Iles de Paix - Streeft naar de versterking van de productie- en organisatiecapaciteit en het milieubeheer van landbouwfamilies in de Kabarole en Kamwenge districten.
 • PROTOS (Join For Water) - Werkt rond duurzame oplossingen voor drinkwater, sanitair en hygiëne, of water voor landbouw. In Oeganda is PROTOS vooral actief in het Mpanga-bekken en in een nieuwe zone bij het Albertmeer.
 • Trias - Voornamelijk actief in West-Oeganda en Kampala, Trias’ missie is het versterken van de bestaanszekerheid en het welzijn van familiale boeren en kleine ondernemers.
 • Rikolto - Streeft de tuinbouwsector te transformeren door in te zetten op inclusieve bedrijfsmodellen in Oost-Oeganda en ondersteunt Oeganda om sterke, concurrerende en duurzame rijstmarkten te ontwikkelen.
 • Vétérinaires sans Frontières - Ondersteunt de dierengezondheidszorg en familiale veeteelt in de Karamoja regio.
 • VVOB - In het kader van het Teacher Training Education Project ontwikkelt VVOB een programma voor professionele ontwikkeling van lerarenopleiders rond Actief Lesgeven en Leren.
 • VLIR-UOS - Steunt samenwerkingen tussen universiteiten en hogescholen en stimuleert academische samenwerking.

 
4. Humanitaire hulp


Humanitaire hulp wordt aangereikt via verschillende programma’s van internationale organisaties (UNHCR, OCHA, WFP, ICRC,…) en ngo’s (Rode Kruis Vlaanderen, Oxfam, Médecins du Monde,…). De voorbije jaren werd er jaarlijks een gemiddelde van 170 miljoen euro van de Belgische ontwikkelingshulp toegewezen aan humanitaire hulp.

 
5. BIO - Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden


De missie van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden is het ondersteunen van een sterke privésector in ontwikkelingslanden en opkomende landen, zodat zij toegang krijgen tot groei en duurzame ontwikkeling in het kader van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. In Uganda is BIO aanwezig in volgende sectoren: microfinanciering, duurzame energie en voedsel en landbouw.

Meer informatie over BIO en haar projecten

 
6. Subsidiëring vredesopbouw


De Belgische financieringen op het vlak van vredesopbouw ondersteunen het buitenlandbeleid van België, dat op zijn beurt past in de kaders goedgekeurd op het internationale niveau. Deze omvatten de “Algemene Strategie voor het Buitenlands en Veiligheidsbeleid van de Europese Unie”, het “Programma voor duurzame ontwikkeling tegen 2030” en de agenda “Opbouw en verduurzaming van de vrede” van de Secretaris-generaal van de Verenigde Naties.

Via dit soort financiering wil België bijdragen tot de realisatie van duurzame vredessituaties. Het kan gaan om het aanpakken van oorzaken van instabiliteit, het bijdragen tot preventie, bemiddeling en oplossing aangaande geschillen, het verhelpen van de gevolgen van conflicten, of het ondersteunen van inspanningen ter vermijding van mogelijk terugval in crisistoestanden. België geeft eveneens de voorkeur aan cofinanciering samen met andere donoren.

Meer informatie over de Belgische financieringen op het vlak van vredesopbouw