Consulaire inschrijving

 1. Laatst bijgewerkt op

De inschrijving in het Consulaat-Generaal is niet verplicht maar wel aan te raden.

Enkel ingeschreven burgers kunnen een Belgische identiteitskaart, een Belgisch paspoort of consulaire attesten verkrijgen.

De Belgische ambassade in Kampala biedt u sinds 03/12/2020 de mogelijkheid u online in te schrijven in de consulaire bevolkingsregisters via econsul.diplomatie.be

U heeft toegang tot deze website als u:

 • Belg bent;
 • niet (meer) ingeschreven bent in een Belgische gemeente, want u heeft uw vertrek naar het buitenland aan deze gemeente gemeld;
 • beschikt over een geldige en geactiveerde Belgische eID;
 • uw PIN-code kent en in het bezit bent van een kaartlezer.


Administratieve bijstand wordt enkel verleend aan de Belgen, ingeschreven in het consulair bevolkingsregister ingevolge het in werking treden van het consulair wetboek op 15/06/2014.

De inschrijving in de consulaire bevolkingsregisters, bij een Belgisch beroepsconsulaat in het buitenland, laat u toe gebruik te maken van dezelfde diensten als deze aangeboden door de gemeenten in België, wat het beheer van uw administratief dossier betreft.

Deze inschrijving laat het Belgische beroepsconsulaat toe om u efficiënter te helpen bij de uitreiking van een identiteitskaart of de afgifte van consulaire attesten (bijv. attest van woonplaats, attest van inschrijving, attest van nationaliteit, attest van gezinssamenstelling, enz.).

U zult ook via het beroepsconsulaat kunnen deelnemen aan bepaalde in België gehouden verkiezingen (federale wetgevende verkiezingen en Europese verkiezingen).

Ook personen met een vreemde nationaliteit die tot uw gezin behoren, kunnen geregistreerd worden in de bevolkingsregisters. Zij hebben evenwel geen recht op een Belgische identiteitskaart of paspoort en kunnen niet als Belgische kiezer worden geregistreerd. Voor consulaire bijstand dienen ze zich te richten tot de vertegenwoordiging van hun land van oorsprong.

Indien uw dossier up-to-date is, zal het Belgische beroepsconsulaat u vlotter kunnen helpen, ook in gevallen waarbij u dringende noodbijstand nodig heeft (bijv. bij ongevallen, rampen, evacuaties, etc.).

Lees meer op de website van de FOD Buitenlandse Zaken
 

Procedure voor inschrijving via e-mail


Gelieve volgende documenten per e-mail te bezorgen aan de ambassade:

 • Ingevuld en ondertekend inschrijvingsformulier (1 per gezinslid, het formulier voor minderjarigen moet ondertekend zijn door beide ouders en vergezeld van een kopie van hun paspoorten of identiteitsdocumenten) – zie formulieren
 • Model 8 formulier van de gemeente (indien u vanuit België verhuisd bent).
 • Kopie van de paspoorten/identiteitskaarten van alle gezinsleden.
 • Kopie van uw Oegandese verblijfsvergunning.
 • Ingevuld inschrijvingsformulier voor toekomstige verkiezingen – zie formulieren
   

Formulieren