Elektronische identiteitskaart en Kids-ID

  1. Laatst bijgewerkt op

Alle door de EU-lidstaten afgegeven identiteitskaarten moeten volgens de Europese reglementering sinds midden 2021 de vingerafdrukken van 2 (wijs)vingers bevatten.

Sinds 21 juni 2021 moet u voor een elektronische identiteitskaart (e-ID) en/of ook uw kind voor de Kids-ID (als uw kind 6 jaar of ouder is) in persoon en op afspraak naar het beroepsconsulaat in Kampala komen om uw biometrische gegevens op te nemen.


Informatie over GDPR


De identiteitskaart voor volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar (eID)


Elke Belg ouder dan 12 jaar die zijn hoofdverblijfplaats in het buitenland heeft en ingeschreven is in het bevolkingsregister van een Belgische ambassade of beroepsconsulaat, kan een Belgische identiteitskaart aanvragen.

De eID blijft geldig:

  • in geval van verhuis (naar een andere beroepspost, van of naar België)
  • indien ze werd verkregen bij een Belgische gemeente en de houder zijn vertrek naar het buitenland heeft gemeld aan de gemeentelijke administratie

De eID verliest haar geldigheid:

  • als ze wordt gemeld als verloren of gestolen
  • indien de foto niet meer op de houder gelijkt
  • indien ze werd verkregen bij een Belgische gemeente na augustus 2008 en de houder zijn vertrek naar het buitenland niet heeft gemeld aan de gemeentelijke administratie
     

Informatie en aanvraagformulieren

Zodra het formulier, met foto en betaling aan de ambassade is bezorgd, wordt de aanvraag verder afgehandeld. 

Let op: de foto’s moeten voldoen aan de eisen vermeld op de website van de FOD Binnenlandse Zaken