Beurzen

Infomatie over studie- en stagebeurzen van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.

  1. Laatst bijgewerkt op

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking financiert studie- en stagebeurzen via verschillende kanalen:
 

Binnen de programma’s van de actoren van de niet-gouvernementele samenwerking


In het kader van de programma’s van de actoren van de niet gouvernementele samenwerking worden studie- en stagebeurzen toegekend via de koepelorganisaties van de universitaire samenwerking ARES en VLIRUOS, zowel binnen hun respectievelijke programma’s van institutionele samenwerking en projecten, maar ook via het beurzentoekenningsprogramma voor cursussen en opleidingen die specifiek gericht zijn op studenten afkomstig uit ontwikkelingslanden.

Meer informatie: